Coaching

Train Inn onderscheidt zich van andere trainingsorganisaties door als partner van de opdrachtgever mee te denken in de vertaling van kennis & vaardigheden naar de dagelijkse praktijk. En de borging daarvan op de langere termijn.

Coaching on the job gebruiken wij als middel om te leren om ook in de praktijk uit je comfortzone te treden, en om te leren vanuit de feedback die je krijgt op je persoonlijke handelen en je houding als professional. In sommige gevallen is het soms zinvol professionals een persoonlijk coachingstraject aan te bieden.

Bij Train Inn maken we constant de verbinding met de praktijk. We gaan de aangeleerde en ontwikkelde vaardigheden en kennis toepassen in de praktijk door middel van onze interventie ‘Coaching on the job’. Een Train Inn coach loopt mee met de professional in de praktijk en geeft terug wat hij/zij ziet en geeft feedback op specifieke (leer)punten. Doel van deze interventies is: het vergroten van inzicht in de eigen houding & handelen en leren door ‘doen en ervaren’ in de praktijk.

Naast de ‘Coaching on the job’ biedt Train Inn Individuele coachingstrajecten: op basis van een specifieke leervraag wordt de professional ondersteund tijdens een coachingstraject op maat.