Train Inn staat voor maatwerk

Vanuit inventarisatie van de vragen die er liggen (op organisatie, team of individueel niveau) komen we met een passend plan van aanpak en gerichte interventies. (Naast ons in-company trainingsaanbod nu open-inschrijvingen cursussen bij onze partner www.kingnascholing.nl)

Training/Studiedag

Een Train Inn trainingstraject onderscheidt zich van conventionele trainingsbureaus door de wijze waarop wij ons trainingsaanbod afstemmen op de situatie en de uitdagingen van de gehele organisatie. Wij bereiden ons voor door gesprekken aan te gaan op de diverse niveaus binnen de organisatie.

Hierdoor kunnen wij de trainingsbehoefte verbinden aan de visie en missie van de bestuurders en de managementkaders. En de daaruit voortvloeiende ontwikkelingsbehoefte van de uitvoerende en ondersteunende medewerkers.

Een Train Inn training richt zich dus direct op de praktijk van de organisatie en het beroep dat dit doet op haar medewerkers.

Train Inn trainingsaanbod

 • Training Veiligheid & omgaan met agressie
 • Training Samenwerking & feedback
 • Training Competentiegericht werken
 • Training Succesvol (ambulant) hulpverlenen, zorgtraject starten
 • Training Professioneel handelen
 • Training Motiverende gespreksvoering
 • Training Gesprekstechnieken
 • Training Ouderparticipatie/educatief partnerschap
 • Training Psycho educatie
 • Training Zelfsturende teams
 • Training Klantgerichtheid
 • Training Assertiviteit

Deze trainingen/studiedagen kunnen ‘los’ worden aangeboden; maar worden vaak aangeboden in combinatie met Vervolgtrainingen of (integraal) als onderdeel in van een trainingstraject. Train Inn denkt altijd mee hoe opgestoken kennis & vaardigheden te vertalen en te integreren naar de praktijk en wat er nodig is dit blijvend te borgen als professional, als team, als organisatie.