Advies

Train Inn denkt mee met opdrachtgevers in het ontwikkelen en de implementatie van beleid op verschillende vlakken.

De verantwoordelijkheid blijft bij de opdrachtgever maar Train Inn denkt mee, adviseert en coacht vanuit een neutrale maar betrokken instelling. Het is belangrijk om te kijken hoe we alle onderdelen van de organisatie mee kunnen krijgen, te betrekken en ‘eigenaar’ te maken van het proces. Te zorgen voor een helder en gedragen beleid en kaders te bieden voor de professionals om binnen te trainen. Vanuit een gezamenlijke visie en een gedragen en eenduidige methodiek en aanpak.

Train Inn gaat altijd voor het optimale resultaat. Naast een passende trainingsinterventie op verschillende lagen van de organisatie denkt Train Inn mee hoe een gedragen, integraal en passend beleid te ontwikkelen; te implementeren en uit te dragen, en te borgen. Gezamenlijk als partners, waarbij de opdrachtgever ‘in the lead’ en Train Inn vanuit adviserende rol meedenkend.

Ook hier weer is het principe van ‘huidig naar gewenst’ leidend in waar we heen willen en wat er nodig is om hier te komen. Train Inn denkt mee wat er op allerlei organisatielagen nodig is om met een gedragen aanpak en beleid te komen waarin een ieder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. ‘Eigenaarschap’ is hierbij een belangrijke voorwaarde om een ieder mee te krijgen, in de kracht te zetten en gezamenlijk te komen tot optimale opbrengsten.