Opleiding

Train biedt de mogelijkheid interne trainers en coaches op te leiden. Train Inn als partner in ontwikkeling denkt mee met de opdrachtgever om de kennis in huis te halen.

Onze opleidingen onderscheiden zich door praktijkgerichtheid en het nauw aansluiten bij de visie en de cultuur van de betreffende organisatie.

Om als organisatie kennis in huis te halen biedt Train Inn ook op maat gesneden opleidingstrajecten aan als interne trainer en (Veiligheids)coach. De 2 peilers in deze praktijkgerichte opleiding zijn: theoretische overdracht, inhoudelijk over het specifieke thema en aan te leren trainers/coachingsvaardigheden.

Naast de input aan kennis en aan/bij te leren vaardigheden, zijn vergroten van zelfinzicht enerzijds en het leren van elkaar (van de andere deelnemers) anderzijds een belangrijke insteek. Ervarend leren staat ook hier weer centraal als leervorm voor de op te leiden professional: dus vooral ‘doen en ervaren’.

Opleiding is altijd op maat, dat wil zeggen: aansluitend bij de visie en de specifieke vraag van de desbetreffende organisatie/opdrachtgever.