Samen volle kracht vooruit!

Train Inn is een actieve partner in de ontwikkeling van organisaties en medewerkers, met een focus op zorg en onderwijs. We kiezen er niet voor om korte, op zichzelf staande, interventies te plegen, waarvan bewezen is dat het effect minimaal is.

Train Inn werkt vanuit partnership. Wie zien ons als verlengstuk van de partnerorganisatie die met professionele afstand ontwikkelingsvraagstukken aanpakt. Of dit nu is op het niveau van beleidsontwikkeling, van teamontwikkeling of de individuele professional. Train Inn kan op ieder gewenst niveau een waardevolle bijdrage leveren.

Om optimaal aan te sluiten op de ambities van onze partnerorganisatie start iedere samenwerking met een uitgebreide inventarisatie van de organisatie, haar inhoudelijke doelstellingen en ontwikkelbehoefte van de professionals.

Train Inn staat in haar aanpak en manier van werken voor 5 kernwaarden:

  • Praktijkgericht: constant de link makend naar de praktijk en dagelijks handelen
  • Prikkelend: uit je ‘comfortzone’ (durven) treden en openstaan voor nieuwe inzichten
  • Enthousiast: in beweging brengen, plezierig, interactief en ‘ervarend leren’
  • Nieuwsgierig: onderzoeken, nieuwe dingen willen leren, en ‘anders kijken naar’
  • Betrokken: samenwerken vanuit professioneel partnerschap

Naast onze uitgebreide leer- en praktijkervaring maken we gebruik van onze eigen SPA-Methode©. Deze methode zorgt ervoor dat onze interventies gefocust zijn op ervarend leren. De deelnemer is zich bewust van de verwachtingen t.a.v. zijn functioneren, oefent met nieuwe vaardigheden en maakt concreet hoe deze in de praktijk kunnen worden toegepast.

Naast ons in-company aanbod ook open-inschrijvingen cursussen bij onze partner www.kingnascholing.nl

klik voor data en inschrijven

LinkedIn