Workshops/Inspirationals

Train Inn biedt Workshops en Inspirationals aan zorg en onderwijsorganisaties. Doel is om organisaties en teams kennis te laten maken met Train Inn en een bepaald thema uit te lichten en om op actieve manier buiten de kaders te denken.

Train Inn biedt workshops in de vorm van Inspirationals aan. Kortdurende, ‘prikkelende’ en inspirerende bijeenkomsten om teams in beweging te krijgen en het gesprek over een specifiek thema op gang te brengen. Deze sessies staan voor hoog tempo, veel interactie, plezier en actief onderzoeken en ‘ervaren’ met elkaar. In principe kan elk thema aan bod komen. Ook kunnen de workshops aangeboden worden als onderdeel bij een studiedag rondom een bepaald thema (bv. Veiligheid & agressiehantering of Samenwerking & feedback).