Intervisie/Supervisie

Vanuit een Zorgorganisatie komt de vraag intervisiebijeenkomsten te plannen voor haar medewerkers. Doel is om als lerende organisatie haar medewerkers te betrekken bij hun eigen ontwikkeling als professional en de ontwikkeling als team.

Voorop staat, het leren van en met elkaar. Train Inn biedt hierin een veilig leerklimaat waarbij ruimte wordt geboden, binnen een aantal intervisie/supervisiebijeenkomsten, te leren van elkaar als professional, kritisch te kijken naar je eigen leerproces en mee te denken met het leerproces van collega’s. Een win-win-win situatie voor individueel professional-team en organisatie!

Train Inn komt voor ‘lerende organisaties’ met een aanbod van intervisie voor haar reflecterende professionals. Leren van en met elkaar, en het vergroten van bewustzijn omtrent eigen houding & handelen staat centraal. Deelnemers brengen zelf praktijksituaties in, waar je als professional tegen aan loopt, die men moeilijk vindt of graag samen naar kijkt en feedback over wilt, over hoe je hebt gehandeld. Hierbij gaat het niet om ‘goed of fout’ maar om bewuster te worden van je eigen interventies, attributies en keuzes. Doel is het vergroten van de zelfreflectie maar ook, door de input van collega’s, situaties vanuit verschillende perspectieven leren te bekijken.

Train Inn leidt de intervisiesessies in beginsel waarna de professionals vervolgens zelfstandig vorm geven aan de intervisie.