Methode

Bij Train Inn maken we gebruik van onze eigen SPA methode. Deze methode is een ‘ervarend leren’ model, waarbij het uitgangspunt het bewustzijn van eigen handelen & houding is (SEE). Het vertrekpunt van de deelnemer(s) is een aanzet tot het aanleren van nieuwe vaardigheden en verkrijgen van nieuwe inzichten (PRACTISE). Vervolgens wordt direct de koppeling gemaakt met de dagelijkse praktijk op de werkvloer en het borgen van het geleerde in de praktijk (ACT)

In een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van een ander kan de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers niet achter blijven. Om de ander, de organisatie en jezelf te ontwikkelen is het van essentieel belang dat je durft te kijken naar je persoonlijke kwaliteiten, uitdagingen en potentieel. Een ontwikkelingsgerichte zelfbewuste professional heeft zicht op eigen handelen en kan de doelstellingen van de organisatie koppelen aan persoonlijke doelen. Train Inn start iedere training met het verkrijgen van deze inzichten.

See =

Zicht hebben op jezelf en het team waarin je werkt

Zicht hebben op de doelstellingen van de doelgroep waarmee je werkt

Zicht hebben op doelstellingen van de organisatie

See = bewustzijn ontwikkelen

Wanneer je jezelf wilt ontwikkelen is het van belang dat je in een veilige en stimulerende omgeving kunt oefenen met nieuw gedrag en vaardigheden.

Train Inn verzorgt trainingen die voldoen aan deze eisen. Onze trainingen zijn energiek, prikkelend en interactief. Tijdens onze trainingen trainen we de deelnemers op het verkrijgen van vaardigheden waarmee ze zichzelf, hun team en de organisatie kunnen (blijven) ontwikkelen.

Practice =

Oefenen vaardigheden waarmee je jezelf en je team kunt ontwikkelen

Oefenen vaardigheden waarmee je de doelgroep kunt ontwikkelen

Oefenen vaardigheden waarmee je de organisatie kunt ontwikkelen

Practise = vaardigheden ontwikkelen

Een training staat niet op zichzelf. Het gaat erom wat je als deelnemer in de praktijk doet met de nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden.

Train Inn maakt tijdens de training constant de koppeling met de uitvoering in de praktijk. Na afloop van de training adviseert Train Inn de organisatie en de medewerkers over hoe de ontwikkeling die is ingezet gewaarborgd blijft. Een succesvolle training leidt tot een organisatie met medewerkers die in staat zijn zelf de ontwikkeling voort te zetten.

Act =

Zorg dragen voor eigen ontwikkeling en die van het team

Zorg dragen voor ontwikkeling van de doelgroep

Zorg dragen voor ontwikkeling van de organisatie

Act = zorg dragen voor ontwikkeling