Workshops/Inspirationals

Train Inn biedt Workshops en Inspirationals aan zorg en onderwijsorganisaties. Doel is om organisaties en teams kennis te laten maken met Train Inn en een bepaald thema uit te lichten en om op actieve manier buiten de kaders te denken.

Bij een Workshop gaat het om een betaalde korte sessies van 1,5 à 2 uur gericht op een specifieke vraag vanuit de opdrachtgever. Bij een Inspirational gaat het om een kostenloze korte (1,5 uur)  prikkelende bijeenkomst om kennis te maken met onze manier van werken (trainen).

Train Inn biedt workshops in de vorm van Inspirationals aan. Kortdurende, ‘prikkelende’ en inspirerende bijeenkomsten om teams in beweging te krijgen en het gesprek over een specifiek thema op gang te brengen. Deze sessies staan voor hoog tempo, veel interactie, plezier en actief onderzoeken en ‘ervaren’ met elkaar. In principe kan elk thema aan bod komen. Ook kunnen de workshops aangeboden worden als onderdeel bij een studiedag rondom een bepaald thema (bv. Veiligheid & agressiehantering of Samenwerking & feedback).